หน้าแรก แนะนำภาค บุคลากร หลักสูตร งานวิจัย ติดต่อ

 

 
Miss Napasorn Paochoosak

Educational Background :
1995 : B.Sc. (Science Animal Health) : Rajmangala University of Technology,
Bangpra Campus
Research interests :

Pharmacokinetics of antimicrobial drugs in animals.

Academic position :
1995-present : Scientist
Research Publications
- Pharmacokinetics of Enrofloxacin in Koi Carp ( Cyprinuscarpio) after Various Routes of Administration.
- Distribution and Residue Depletion of Oxytetracyclin in Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) .
- Bioequivalence of Ivermectin formulations in beef cattle.
- Ceftazidime impregnated calcium sulfate and polymethylmethacrylate beads: sustained releasing devices for treatment of local infections.
- Effect of Bacillus subtilis spore storage of microbioassay for determination of antimicrobials.
- Elution Profiles of Cefazolin from PMMA and Calcium Sulfate Beads Prepared from Commercial Cefazolin Formulations.
- The effect of low-dose ochratoxin A fed in ducks on blood haematological profiles and histopathological alterations.
- Ceftazidime beads : elution properties and physical structures.
- The comparison of amikacin releasing from calcium sulfate beads prepared by different methods.
- Bioequivalence of enrofloxacin formulations in pigs.
   

 

หน้าหลัก /แนะนำภาควิชา/ บุคลากร /งานวิจัย / ติดต่อภาควิชา