หน้าแรก แนะนำภาค บุคลากร หลักสูตร งานวิจัย ติดต่อ

 

 
Assos. Dr. Pareeya Udomkusonsri (D.V.M., Ph.D.) .
Educational Background :
1992 : Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.), Kasetsart University
2003 : Doctor of Philosophy (Ph.D.), North Carolina State U., U.S.A.
   
Research interests :
-Veterinary Pharmacology and toxicology
Academic position :
1992-2003 : Lecturer, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
2003-2013 : Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
2003-present: Associat Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
 
Research Publications
National Publications :
1.Srithongkham, S., Sokhuma, W., Udomkusonsri, P., Lertworasirikul, A. 2015. Study on Triclosan/Cyclodextrin Inclusion Complex for Natural Rubber Antibacterial Agent. Macromolecular Symposia. 354:42-47.
2. Sastravaha A, Udomkusonsri P, Noosud J, Thengchaisri N, Kaewmokul S. 2014. The Treatment of Feline Idiopathic Pulmonary Aterial Hypertension with Beraprost Sodium. Chiang Mai Veterinary Journal. 12(3): 225-232.
3. Tansakul N, Trongvanichnam K, Udomkusonsri P, Limsuwan S. 2014. A survey of aflatoxins and ochratoxin A contamination in pet food in Thailand. J. Mahanakorn Vet. Med. 9(1): 1-9.
4. Thitiyanaporn C, Udomkusonsri P, Thengchaisri N. 2013. Comparison of gentamicin impregnated polymethylmetacrylate bead, gentamicin coated native calcium sulfate bead and gentamicin coated high porous calcium sulfate bead on osteomyelitis management in a rat model. Thai J Vet Med. 43(3):397-404.
5. Thitiyanaporn C, Thengchaisri N, Udomkusonsri P. 2013. Comparison of polymethylmethacrylate (PMMA), native calcium sulfate, and high porous calcium sulfate beads as gentamicin carriers and osteoblast attachment.  Songklanakarin J. Sci. Technol. 35 (3): 293-301.
6. Thitiyanaoirn C, Thengchaisri N, Udomkusonsri P. 2012. Effect of porosity of calcium sulfate beads on ceftazidime elution and in vitro osteogenic properties. Kasetsart Journal (Natural Science). 46: 703-714.
7. Mamom T, Thengchaisri N, Sastravaha A, Ruangvejvorachai P, Mimapan S, Kaewmokul S, Udomkusonsri P. 2012. Progesterone Receptor Expression in Mammary Gland Tumor of Male Dogs. Journal of Kasetsart Veterinarians. 22(1): 14-22.
8. Udomkusonsri P, Kaewmokul S, Arthitvong S, Phaochoosak N. 2012. Elution Profiles of Cefazolin from PMMA and Calcium Sulfate Beads Prepared from Commercial Cefazolin Formulations. Journal of veterinary Medical Science. 74(3): 301-305.
9. Udomkusonsri P, Kaewmokul S, Arthitwong S, Songserm T. 2010. Use of enrofloxacin in calcium beads for local infection therapy in animals.  Kasetsart Journal (Natural Science). 44 (5): 1115-1120.
10. Sastravaha A, Kaewmokul S, Udomkusonsri P, Thengchaisri N. 2010. Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with Respiratory Distress Associated with Heart disease and Respiratory Disease. Thai J. Vet. Med. 2010. 40(3): 289-295.
11. Chatchawanchonteera A, Sricheun W, Jamikorn W, Srisanyong W, Trongwanishnam, Thiratanaboon J, Udomkusonsri P. 2010. Efficacy of marbofloxacin against bacteria isolated from canine otitis externa. KKU. Vet. J. 20(1):71-78.
12. Phonprasit K, Yodchewan R, Choochalemporn P, Lasuphrom L, Jungcharernsukying A, Theerapan W, Wongthai P, Udomkusonsri P.  2010. Evaluate time for radiodiagnosis of gastrointestinal system with barium sulphate (BaSO4) in Flower Horn Cichlid (Cichlasoma trimaculatus). The Journal of Thai Veterinary Practitioners. 22(2): 29-36.
13. Udomkusonsri P, Sastravaha A, Mamom T, Thengchaisri N. 2009. Incidence of Mammary gland tumors in male dogs during 2005-2007. Chiang Mai Veterinary Journal. 7(2): 139-147.
14. Kongkathip N, Sam-ang P, Kongkathip B, Pankaew Y, Tanasombat M, Udomkusonsri P. 2009. Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity. Kasetsart Journal: Natural Science. 43(3): 519-525.
15. Namtaku K, Sribhen C, Udomkusonsri P, Choothesa A. 2008. Study of Hemoglobin Phennotypes in Catfish (Clarias batrachus) and Common Silver Barb (Puntius gonionotus) in Thailand.  Journal of Kasetsart Veterinarians. 18(2): 69-79.
16. Pareeya Udomkusonsri, Surapong Artitwong, Narumol Klangkaew, Napassorn Kusucharit. 2008. Pharmacokinetics of enrofloxacin in koi carp (Cyprinus carpio) after various routes of administration. Kasetsart Journal, Natural Science. 41(5): 62-68.
 
National Publications :
1. Poolperm P, Udomkusonsri P. 2014. Pharmacokinetics of amoxicillin in piglets after oral in-feed administration. Proceedings of the 23rd IPVS Congress, Cancun, Mexico- June 8-11, 2014. P.290.
2. Udomkusonsri P, Kaewmokul S, Tansakul N, Thitiyanaporn C, Phaochoosak N. 2014. The comparison of amikacin releasing from calcium sulfate beads prepared by different methods. Proceedings of the VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2014.  19-21 May 2014. P66-67.
3. Sutcharee P, Sokhuma W, Udomkusonsri P, Lertworasirikul. 2014. Modification of chitosan with enrofloxacin. Proceedings of the 4th Polymer Conference of Thailand. March 20-21, 2014. 86.
4. Pooripatsorrakul N, Mahawan T, Buabol L, Sirithongsakorn S, Fhaikruae I, Udomkusonsri P, Poolperm P. 2013. Pharmacokinetics of amoxicillin in piglets after intramuscular and oral in-feed administration. Proceeding of the 23rd Case Study Conference of the 6th Year Student, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University. 18-19.
5. Sansaneeyarat Y, Tareegate S, Rassameejan S, Thongkham E, Chumsing S, Udomkusonsri P, Amavisit P. 2013. Monitoring of antimicrobial resistance Escherichia coli isolated from swine.  Proceeding of the 23rd Case Study Conference of the 6th Year Student, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University. 16-17.
6. Duangurai T, Bomrungpan C, Udomkusonsri P, Areevijittrakul L, Sutasha K. 2013. Overview on antimicrobial situation of periapical and facial abscesses in rabbits (Oryctolagus cuniculus) and their antimicrobial susceptibility at Veterinary Teaching Hospital Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Proceedings of the VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2013. 12-15 May 2013. O14-17.
7. Areevijittrakul L, Bomrungpan C, Udomkusonsri P, Sutacha K, Duanguri T.  2013. Retrospective study of bacterial isolates and their antimicrobial susceptibilities in rabbit cases with ulcerative pododermatitis problem during 2010-2012 at Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Bangkhen, Bangkok, Thailand. Proceedings of the VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2013. 12-15 May 2013. P31-33.
8. Udomkusonsri P, Kaewmokul S, Arthitvong S, Phaochoosak N. 2012. Ceftazidime beads: elution properties and physical structures. Proceedings of the VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2012. 13-16 May 2012. P23-26.
9. Duangurai T, Bomrungpan C, Udomkusonsri P, Sutasha K. 2012. Bacterial associated root teeth abscess in slow lorises (Nycticebus coucang) and their antimicrobial susceptibility at Veterinary Teaching Hospital Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Proceedings of the VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2012. 13-16 May 2012. P6.
10. Kangwansupapan W, Phaochoosak N,  Udomkusonsri P. 2011. Effect of Bacillus subtilis spore storage of microbioassay for determination of antimicrobials. Proceedings of the 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37). 10-12 October 2011. 219-220.
11. Udomkusonsri P, Kaewmokul S, Arthitvong S, Phaochoosak N. 2011. Ceftazidime-impregnated calcium sulfate and polymethylmethacrylate beads: sustained releasing devices for treatment of local infections. Proceedings of the 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37). 10-12 October 2011. 222-223.
12. Udomkusonsri P, Kaewmokul S, Arthitvong S, Kusujarit N. 2010. Amikacin and Kanamycin Extended Releases from Calcium Sulfate and PMMA Beads for Controlling Local Infections. Proceedings of 13th Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine (AITVM) conference. 23-26 August 2010. 181.
13. Bunmanee K, Juanpanich T, Vichukit K, Wongwadhangoo W, Phochantachinda S, Sanyathitiseree P, Udomkusonsri P. 2009. In Vitro Elution Characteristics of Gentamicin and Enrofloxacin from Polymethylmethacrylate and Calcium Sulfate Beads. The proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine. 252-259.

   

 

หน้าหลัก /แนะนำภาควิชา/ บุคลากร /งานวิจัย / ติดต่อภาควิชา