กิจกรรม

งานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี และงานส่งท้ายปีเก่าภาควิชา 2566

 
 

ติดต่อภาควิชา

ชั้น 5 อาคารเรียนเละปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 4501, 0-2579-7537
โทรสาร 0-2579-7537
ภายใน มก. 1058